Biorezonans magnetyczny

Biorezonans magnetyczny – Każdy narząd, tkanka, komórka naszego organizmu jest zbudowana z innych składników i posiada inną gęstość. Dlatego też komórki naszych organów, mają inną częstotliwość fal elektromagnetycznych.

Na podstawie biorezonansu magnetycznego, poprzez impulsy elektromagnetyczne, można bez trudu ustalić oddziaływanie widma fal elektromagnetycznych we wszystkich obszarach naszych organów

Urzadzenie Skaner 3D, w formie impulsów elektromagnetycznych podawanych w odstępach milisekud .przez układy mikrochipów wewnątrz słuchawek nausznych na poziomie głowy, dają różny poziom przewodnictwa ( oporu ). który jest rejestrowany przez te czujniki i przetwarzane przez oprogramowanie komputerowe a następnie porównywane ze wzorcami zdrowych i chorych tkanek, narządów itd. To właśnie w finalnym etapie obróbki informatycznej przedstawia obraz ciała ze wskazaniem na informacje o miejscach nieprawidłowego funkcjonowania tych tkanek, narządów, komórek itd. Taka analiza, dodatkowo ukazuje informacje o zagrożeniach mikrobiologicznych w poszczególnych narządach naszego organizmu wskazując patogeny takie, jak wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, czy pasożyty.

W jaki sposób i jakie skutki wywiera na nasz organizm działanie pola magnetycznego?

Pole magnetyczne stałe, może być niebezpieczne dla ludzi, którzy posiadają różnego rodzaju implanty, bądź rozruszniki serca. W przypadku implantów pole magnetyczne może powodować powstanie sił, które mogą spowodować uszkodzenie implantów a w przypadku rozruszników, może doprowadzić do zakłócenia ich pracy.

Pole magnetyczne zmienne powoduje pobudzenie do ruchu ładunków elektrycznych, czyli także jonów które znajdują się w komórkach. To z kolei prowadzi do aktywacji różnego rodzaju procesów biochemicznych, które poprawiają metabolizm, a tym samym usprawniają funkcje tkanek oraz narzadów. Pole magnetyczne działa na molekuły w pierwszej kolejności, dlatego też jego działanie dotyka pierwotnych przyczyn wszelkich dolegliwości.

Przy stosowaniu pola magnetycznego jako czynnika korzystnie wpływającego na nasz organizm, wielką zaletą jest jego przenikalność, dzięki której może ono działać na każdy fragment tkanki znajdującej się w organizmie.

Poza pobudzaniem molekuł i aktywowaniem pracy komórek, pole magnetyczne także powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, powoduje spadek krzepliwości krwi, oraz polepsza zdolność krwi do przenoszeni tlenu.

Zmienne pole magnetycznie wpływa korzystnie na proces rekonstrukcji tkanki, czyli jest bardzo pomocne przy leczeniu różnego rodzaju dolegliwości.

W oparciu o ten sam pomiar można wydobyć o wiele więcej informacji m.in. takie jak:

 • Analiza biochemiczna – zaburzenia morfologii krwi, zaburzenia hormonalne, enzymatyczne.
 • Patomorfologia – ocena histopatologiczna zmian tkankowych.
 • Określenie rodzaju czynnej choroby, np. ostre zapalenie pęcherza moczowego.
 • Oznaczenie stopnia zaawansowania choroby – ostra, przewlekła.
 • Określenie prognozy rozwoju w czasie nawet na najbliższe 10 lat.
 • Wczesne wykrycie zagrożeń nowotworowych z określeniem lokalizacji tych zagrożeń.
 • Oznaczenie niedoborów witamin, mikro i makroelementów.
 • Wskazanie na najskuteczniejsze indywidualnie dla badanej osoby preparaty witaminowe i suplementy.
 • Indywidualny dobór diety i produktów żywieniowych usprawniających pracę danego narządu.
 • Zindywidualizowany dobór zestawu ziół skutecznych w poprawie funkcjonowania określonych narządów i układów.
 • Sprawdzenie stopnia skuteczności własnych produktów leczniczych i suplementów.

w celu umówienia się proszę o kontakt  +48 533 105 567